Dezinfekce

3D Aerosolová dezinfekce všech prostorů

Plošnou dezinfekcí vysíláte důležitý signál, že máte zájem o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a zákazníků.

Proč je vhodné dezinfekci provádět

Optimální ochranou je plošná dezinfekce celého objektu, ve kterém se Vy, Vaše rodina či zaměstnanci pohybujete. V současné situaci je více než kdy jindy potřeba chránit sebe i své okolí.

Pokud se chcete pohybovat v bezpečném prostředí a efektivně předcházet možné kontaminaci, nejvhodnější je celoplošná dezinfekce.

Ta je doporučovaná u veřejných prostor (úřady, obchody apod.) a dále u prostor s frekventovaným pohybem osob (kanceláře, výrobní provozy apod.). Plošná dezinfekce se doporučuje i u soukromých bytů.

Omezte maximálně šíření viru, chraňte sebe i své zaměstnance. Ani doma neponechávejte věcem volný průběh. Využijte naše profesionální dezinfekční služby, ušetřete čas a spolehněte se na profesionálně odvedenou práci. Dezinfekce prostor ušetří Vaše další výdaje. Prevencí zachováte stálý provoz Vaší firmy. Minimalizujete další ztráty, které by vznikly případným uzavřením provozu.

K dosažení profesionálního výsledku využijte nabídku naší firmy

K přenosu některých virů není zapotřebí expozice kapénkám, stačí přenos dotykem. Viry jsou pro nás neviditelné částice, které ulpívají na každém povrchu. Stopy některých virů vykazují dlouhou životnost i na hladkém povrchu. I když je jejich životnost časově omezená, relativně běžný krátký kontakt může vést k přenosu a rozvíjení nákazy. Běžně dostupné prostředky nepřináší patřičný efekt, protože nejsou dostatečně účinné.